Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Urkund som intygar att en viss händelse, ofta en jordöverlåtelse, har ägt rum. I Finland utfärdades ett brev i slutet av 1300-talet, där fyra bönder vittnade om en jordöverlåtelse. Ägorätten till köpegodset hade fastslagits genom ett muntligt avtal.

Finsk beskrivning

todistusasiakirja*, kirjallinen todistus*

tietyn oikeustapahtuman todistava asiakirja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XX: 220f.

Andra språk

Latin litterae testimoniales

Synonymer

litterae testimoniales

Se vidare