Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättsarvode som sedan autonoma tiden utbetalas till vittne, på särskild anhållan hos domstolen, för de omkostnader som närvaron vid rättegången inneburit, till exempel resekostnader och inkomstbortfall. Sedan senare delen av autonoma tiden används termen vittnesarvode.

Finsk beskrivning

todistajanpalkkio

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , IV (1925–1928): 800 . http://runeberg.org/pieni/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 404.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vittnesarvode