Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå för övervakningen av tryckfrihetslagen, inrättad 1922 under Justitieministeriets avdelning för lagstiftnings- och justitieförvaltningsärenden. Som chef verkade en äldre regeringssekreterare.

Finsk beskrivning

painovapaustoimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930, 1940, 1951 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 315: § 3, 7: 1231, 1232 .

Andra språk

Dåtida finska Painovapaus(asiain)toimisto

Synonymer

Byrån för tryckfrihetsangelägenheter
Tryckfrihetsangelägenhetsbyrån