Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid revisionsdomstol avgiven slutgiltig dom, efter en prövning av rättsprocessen och tillämpningen av berörda lagar. Revisionsdomar skulle efter 1818 inlösas mot en särskild avgift som tillföll fattig- och arbetshusinrättningarna.

Finsk beskrivning

ylemmän oikeusasteen päätös, oikaisupäätös

Ylemmässä oikeusasteessa annettu lopullinen päätös oikeusprosessin ja voimassaolevien lakien tarkistuksen jälkeen. Ylemmän oikeuden päätökset tuli vuodesta 1818 lunastaa erillistä, köyhäinhoito - ja rangaistustyölaitosten hyväksi menevää maksua vastaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 801.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 113 (1615 års rättegångsprocess).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk