Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beskrivning av skatteförhållandena i ett visst område, upprättades av Skattläggningskommissionen. Revisionsdeduktionen tillkom under den undersökning som vidtogs för en reglering av skatteförhållandena på 1700-talet, särskilt vid beräkningen av arviohuvudräntan i den karelska delen av Viborgs län.

Finsk beskrivning

revisioselitys

tietyn alueen vero-oloista tehty selvitys

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 218, 228, 230, 236.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 613.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 10219.

Andra språk

Tyska Revisionsdeduktion
Ryska revizionnaja dedukcija