Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig ansökan om revision av hovrätts eller kanslirätts dom i högsta rättsinstans. Revisionsansökningen innefattade ändringsansökning, kopia på domen och bevis på erlagd revisionsavgift.

Finsk beskrivning

nostohakemus, revisiohakemus

Korkeimmalle oikeusasteelle suunnattu tuomionmuutosanomus.

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 508.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 865.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 293.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 300: § 8: 1182 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/