Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland 1728–1729 och 1766–1802 av revisionslantmätare för skatterevision förrättad mätning av jordfastighet. Revisionsmätning förekom också tidvis mellan 1777 och 1891 i S:t Michels, Kuopio och Norra Karelens län. Revisionsmätning förrättades i Gamla Finland huvudsakligen i det område som 1812 blev Viborgs län.

Finsk beskrivning

revisiomittaus, verollepanomittaus*

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 230.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 398.

Andra språk

Dåtida finska revisionimittaus verollepanoa varten

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal

1728–1729
1766–(1802)1891