Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på värnpliktig som tillhörde lantvärnet.

Finsk beskrivning

nostoväkimies, nostomies

Asevelvollinen, joka kuului nostoväkeen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 204.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 No 20 § 32 .