Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkorättslig benämning på den intäkt en medeltida kyrklig ämbetsman, som inte tillhörde en klosterregel, erhöll.

Finsk beskrivning

kirkon virkamiesten palkka*

kirkollisoikeudellinen nimitys, jota käytettiin luostarijärjestöön kuulumattomalle virkamiehelle suoduista eduista ja tuloista

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 455.

Andra språk

Inga termer på andra språk