Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkorättslig benämning på den intäkt en medeltida kyrklig ämbetsman erhöll ifall han tillhörde en klosterregel.

Finsk beskrivning

luostarijärjestöön kuuluvien palkka*

tulot, jotka kuuluivat keskiajalla kirkon virkamiehelle, jos hän kuului johonkin luostarisääntöön

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 455.

Andra språk

Inga termer på andra språk