Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland tidvis under 1700-talet vidtagen värdering av det gamla skatteuttaget, varvid skatteförhållandena preciserades, moderniserades och delvis fördes i riktning mot svensk lagstiftning. Den första skatterevisionen vidtogs 1728–1729 i syfte att jämka skatterna i förhållande till de krigsdrabbade jordbrukens bärförmåga. I slutet av 1700-talet syftade skatterevisionerna närmast till att höja jordräntan och öka donationernas inkomster. Revisionerna var inte helt slutförda då de avskaffades 1802 vilket gynnade bönderna. Skatterevisionerna skärpte i regel beskattningen.

Finsk beskrivning

verontarkistus

Vanhassa Suomessa ajoittain 1700-luvulla toimitettu vanhan verotusasteen arviointi, jonka yhteydessä verotusta tarkennettiin, modernisoitiin ja vietiin lähemmäs kohti ruotsalaista lainsäädäntöä- Ensimmäinen verontarkistus toimitettiin vuonna 1727–1729 tarkoituksena asettaa verotus sodasta kärsineen alueen kantokykyä paremmin vastaavalle tasolle. 1700-luvun lopulla verorevisiot keskittyivät pääsosin korottamaan maaveroa sekä lisäämään lahjoitusmaiden tuloja. Verontarkitusten loppuminen vuonna 1802 oli eduksi maanviljelijöille, koska ne pääsääntöisesti kovensivat verotusta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Register , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 466.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 230.

Andra språk

Dåtida finska verorevisio, verontarkistus