Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Granskning av skatteunderlaget (hemmanen och deras avkastning). Skatterevisionen inkluderade vanligen en justering (uppåt) av skatteuttaget.

Finsk beskrivning

verorevisio

verotuksen tarkistus

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 359.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 393.

Andra språk

Dåtida finska verollepanotarkastus

Se vidare