Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1722 mansperson utan åldersbegränsning tillhörande de skattepliktiga klasserna som i revisionsskrivningar inskrevs som skyldig att betala poduschnieavgift. ”Revisionssjäl” var en skatteterm som användes i Gamla Finland under 1700-talet.

Finsk beskrivning

revisiosielu, verontarkistuksen yhteydessä kirjattu verovelvollinen

Verovelvollinen mieshenkilö Vanhan Suomen alueella 1700-luvulla. Nimitystä ”revisiosielu” käytettiin veroteknisenä terminä alueen verorevision eli verotuksen uudelleenarvioinnin yhteydessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 555.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 15.

Sovetskaja istoričeskaja ėnciklopedija 1–16 1961–1976 , 11: 919.