Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1931 avdelning vid Finansministeriet, vilken ansvarade för ärenden som rörde statsförslaget, det vill säga statsbudgeten. År 1933 överfördes också revisionsavdelningen till avdelningen för statsförslaget som ändrade namn till avdelningen för statsförslaget och bokslutet. Från 1963 heter den Budgetavdelningen.

Finsk beskrivning

tulo- ja menoarvio-osasto (valtionvarainministeriö), budjettiosasto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Heikkinen, Sakari (et al.) , Valtiovarainministeriön historia I-III , Helsinki: Edita 2009–2010 .