Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förslag och beräkning av statens kommande utgifter och inkomster. Åtminstone under början av självständighetstiden användes termen statsförslag, under andra delen av 1900-talet har ”statsbudget” tagit över. Tidigare har termen stat använts.

Finsk beskrivning

valtion meno- ja tuloarvio, valtion talousarvio, vation budjetti

Ehdotus ja laskelmat valtion tulevista menoista tuloista. Aiemmin käytettyjä ruotsinkielisiä termejä olivat ”statsförslag” (itsenäisyyden alkuajat) sekä ”stat” (varhaisemmat ajat).

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 696.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , reg. 1920–1930: 159 .

Andra språk

Dåtida finska valtion meno- ja tuloarvio

Synonymer

statsförslag