Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av statsrådet och chef för Finansministeriet. Finansministern ersatte 1918 den senator som var chef för Finansexpeditionen. Dennas förvaltningsområde omfattar den nationella ekonomiska politiken såsom statsbudgeten, att stimulera den nationella ekonomin och att övervaka statsfinanserna.

Finsk beskrivning

valtiovarainministeri

Källor

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/