Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom etappstaben för den vita armén 1918. Kontoret skötte om arméns penningärenden och ansvarade för att de medel som senatens Finansexpedition reserverat för armén användes på ett ändamålsenligt sätt. En av kontorets viktigaste uppgifter var att betala ut lön till soldaterna.

Finsk beskrivning

Finanssikonttori (1918)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk