Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom bankinspektionsväsendet, som lydde under Finansministeriet. Inspektören var ensam handläggande och föredragande tjänsteman med ansvar för kontrollen av pantlåneanstalterna.

Finsk beskrivning

panttilainaamojen tarkastaja*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921, 1945.

Andra språk

Inga termer på andra språk