Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontrollör och övervakare av läroanstalter och undervisning inom lantbruket. Fanns vid Lantbruksstyrelsen.

Finsk beskrivning

maatalousopetuksen tarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , XI: 759 (maataloushallitus). http://runeberg.org/tieto/