Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom försvarsmakten.

Finsk beskrivning

sotakoulujen tarkastaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk