Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åren 1945–1947 avdelning vid Finansministeriet, vilken ansvarade för skötseln av ärenden som gällde ersättningar för egendom som förlorats till följd av kriget.

Finsk beskrivning

korvausasianosasto (valtiovaraianministeriö)

Källor

Heikkinen, Sakari (et al.) , Valtiovarainministeriön historia I-III , Helsinki: Edita 2009–2010 .

Andra språk

Inga termer på andra språk