Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brott som ligger under statsförbrytelsedomstols domsrätt, särskilt om kupp genom vilken regenten, presidenten eller statsledningen mördas eller statsformen ändras, eller en riksdel avskiljs.

Finsk beskrivning

valtiorikos

Rikos, joka kuuluu valtiorikosoikeuden tuomiovallan piiriin. Nimitystä käytetään erityisesti vallankaappauksista, joiden yhteydessä hallitsija, presidentti tai valtion johto surmataan sekä valtiomuotoa tai valtakunnan rajoja muutetaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 626.

Favorin, Martti , Vaasan hovioikeuden vanha arkisto (1776–1930). Teoksessa Vaasan hovioikeus 1776–1976 Vasa hovrätt. Kirjoituksia ja kuvia 200-vuotistaipaleelta. Toim. Erkki Rintala , Vaasa: Vaasan hovioikeus 1976 , 215.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 32: § 1: 4 (Lantdagsordningen 1906: § 60) .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/