Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott vid svenska riksdagen efter 1772 som bl.a. beredde statsförslagen.

Finsk beskrivning

valtiovarainvaliokunta, menosääntövaliokunta

Ruotsin valtiopäivien valiokunta vuodesta 1772 eteenpäin, joka valmisteli muun muassa valtion budjettiehdotuksen.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 218.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .