Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Permanent utskott inom lantdagen och sedermera riksdagen. Till Statsutskottets uppgifter hörde bl.a. att behandla statsförslaget, tillägg och ändringar till detta, vidare statens skatter, avgifter och andra finansiella ärenden. I lantdagsordningen från 1906 slogs fast att det vid lantdagen skulle tillsättas ett grundlagsutskott, ett lagutskott, ett ekonomiutskott och ett statsutskott samt ett bankutskott.

Finsk beskrivning

valtiovarainvaliokunta

Maapäivien ja sittemmin myös eduskunnan vakinainen valiokunta, joka käsittelee mm. budjettiin liittyviä asioita.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 190.

Riksdagens webbplats, http://www.riksdagen.fi

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1906: 26: 11–12 .

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Andra språk

Dåtida finska Valtiovaliokunta, Valtiovarainvaliokunta