Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett av de fem utskott som måste tillsättas vid de finska lantdagarna för att bereda förslag rörande näringsverksamheten och landets allmänna hushållning. Utskottet bestod av minst sexton medlemmar. I lantdagsordningen från 1906 slogs det fast att det vid lantdagen skulle tillsättas ett grundlagsutskott, ett lagutskott, ett ekonomiutskott och ett statsutskott samt ett bankutskott.

Finsk beskrivning

talousvaliokunta

Yksi Suomen valtiopäivien viidestä pakollisesta valiokunnasta, tehtävänään valmistella elinkeinotoimintaa ja maan taloudenpitoa koskevia esityksiä. Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksessä säädettiin, että valtiopävien yhteyteen tuli perustaa perustuslakivaliokunta, lakivaliokunta, talousvaliokunta, valtiovaliokunta sekä pankkivaltiokunta.

Källor

Inga källor