Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom högkvarteret för den vita armén 1918. Avdelningen inrättades i slutet av inbördeskriget och till dess uppgifter hörde att säkerställa ordningen i områden som erövrats från de röda, tillfångata rödgardister och organisera fångvården. Avdelningen hade stora maktbefogenheter och till dess chef utsågs etappavdelningschefen. Avdelningen deltog aktivt i det bestraffningsförfarande som även kallats vit terror.

Finsk beskrivning

valloitettujen alueiden turvaamisosasto, VATO

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Haapala, Pertti & Tuomas Hoppu (toim.) , Sisällissodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2009 , 236.

Tikka, Marko , Kenttäoikeudet : välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918 , 1238-3503; 90 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 , 188.