Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1918 en avdelning vid Ministeriet för utrikesärendena. Politiska avdelningen uppgick 1923 i Avdelningen för politiska och handelsärenden, men bildade åter en egen avdelning 1932. I den nya avdelningen ingick Byrån för politiska ärenden, Byrån för folkförbundsärenden och Pressbyrån.

Finsk beskrivning

poliittinen osasto

Poliittinen osasto (ulkoministeriö 1918–1923, 1932–)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 63.