Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1927 avdelning vid Post- och telegrafstyrelsen. Avdelningen ansvarade för ärenden som rörde post- och telegrafförvaltningens organisation, bevakandet av juridiska frågor och frågor som gällde post- och telegrafförvaltningens personal. Administrativa avdelningen leddes av en direktör. År 1937 ersattes administrativa avdelningen av kansliavdelningen.

Finsk beskrivning

Posti- ja lennätinhallituksen hallinto-osasto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1927, 1937 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1927: nr 163 .