Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Post- och telegrafstyrelsen som 1937 ersatte styrelsens administrativa avdelning. Avdelningen ansvarade bl.a. för ärenden som rörde post- och telegrafförvaltningens organisation, bevakandet av juridiska frågor och frågor som gällde post- och telegrafförvaltningens personal och fastigheter. Kansliavdelningen leddes av en direktör.

Finsk beskrivning

Posti- ja lennätinhallituksen kansliaosasto

Posti- ja lennätinhallituksen osasto, joka korvasi vuonna 1937 hallituksen hallinnollisen osaston.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937 .

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 912 (Postihallitus). http://runeberg.org/pieni/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 211 .