Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Juridiska tvister som enligt gällande lagar och författningar avgörs av den förvaltande myndigheten, ämbetsverket.

Finsk beskrivning

hallinnolliset oikeusjutut

Juridiset kiistat, jotka vallitsevien lakien mukaan kuuluivat hallintoviranomaisen ratkaistaviksi.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk