Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Begäran om att utomstående ska gå in som part i en tvistemålsrättegång. Käranden instämmer en tredje person (adcitaten) i ett vid domstol redan anhängiggjort tvistemål. Denna person ska tillsammans med den förutvarande svaranden svara i målet.

Finsk beskrivning

pyyntö ylimääräisen osapuolen lisäämisestä oikeusjutun käsittelyyn

Kantajan tekemä pyyntö uuden osapuolen ottamisesta mukaan jo käsittelyssä olevaan oikeusjuttuun. Uusi henkilö vastaa kantajan kanssa asiasta.

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk