Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

A dato, från denna dag.

Finsk beskrivning

tästä päivästä lähtien

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Latin a dato
Dåtida finska tästä päivästä (lukien)

Se vidare