Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1931 var avdelningen för tull- och skatteärenden en enhet vid Finansministeriet, vilken ansvarade för tull- och skattefrågor. År 1941 delades avdelningen upp i avdelningen för tullärenden (drogs in 1949) och avdelningen för skatteärenden (från 1963 skatteavdelningen).

Finsk beskrivning

tulli- ja veroasiain osasto* (valtiovarainministeriö)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

avdelningen för skatteärenden
avdelningen för tullärenden