Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från slutet av 1930-talet avdelningen vid Socialministeriet, vilken ansvarade för socialförsäkringsväsendet i landet och övervakade försäkringsinspektionen. Namnet ändrades senare till avdelningen för försäkringsärenden. Tidigare var avdelningen för socialförsäkringsärenden en byrå, Försäkringsbyrå, vid ministeriets allmänna avdelning.

Finsk beskrivning

vakuutusasiain osasto (sosiaaliministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950, 1951.