Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbete under Senatens finansexpedition, från 1891 under Handels- och industriexpeditionen. Försäkringsinspektorn ansvarade för granskningen av försäkringsverksamheten i landet och tillämpningen av försäkringslagen. Tjänsteinnehavaren var från 1917 ledamot av Socialstyrelsen. Ämbetet drogs in 1922 då Socialministeriets organisation stadfästes med instruktion och Socialstyrelsen upplöstes. I slutet av 1930-talet inrättades igen en högre och en lägre försäkringsinspektörstjänst vid Socialministeriet i samband med att Försäkringsbyrån ombildades till en egen avdelning för socialförsäkringsärenden.

Finsk beskrivning

vakuutustarkastaja

Senaatin valtionvaraintoimituskunnan, sittemmin kauppa- ja teollisuustoimituskunnan virkamies, joka vastasi vakuutustoiminnan tarkastamisesta.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1940 .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 330: 1251 .

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 145.

Andra språk

Dåtida finska vakuutustarkastaja

Synonymer

försäkringsinspektören
statens försäkringsinspektör