Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning för inspektörerna som övervakade socialförsäkringssystemet i ett visst inspektionsdistrikt under Socialministeriets försäkringsbyrå, senare avdelningen för socialförsäkringsärenden.

Finsk beskrivning

vakuutustarkastus

vakuutustarkastajien osasto sosiaaliministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930, 1940.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 352: § 2: 4): 1256 .