Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman (sjätte rangklassen) vid Socialstyrelsen och chef för dess socialförsäkringsavdelning 1918–1922. Kompetenskravet var filosofie kandidatexamen med högsta vitsord i matematik.

Finsk beskrivning

sosiaalivakuutuksen ylitarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 123: § 3, 16, 19: 2, 7, 9 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

överinspektör för socialförsäkringen