Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling av bestämmelser om valet av, befogenheterna för och verksamheten i de högsta statsorganen samt den enskilda människans grundläggande fri- och rättigheter.

Finsk beskrivning

valtiosääntö, valtiomuoto

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 338.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Valter – statsrådets termbank, https://mot.kielikone.fi/mot/valter/netmot.exe?UI=fi80

Andra språk

Inga termer på andra språk