Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Som inte strider mot grundlagen.

Finsk beskrivning

perustuslain vastainen

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska epäperustuslaillinen, valtiosääntöä vastaan oleva
Franska inconstitutionnel