Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Olägenheter.

Finsk beskrivning

haitat, hankaluudet

Källor

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 309.

Andra språk

Inga termer på andra språk