Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den handling med vilken en dittills självständig stat (del av en stat) eller självständigt kyrkligt, kommunalt, administrativt eller judiciellt förvaltningsområde införlivas med ett annat på så sätt att den senares allmänrättsliga förhållanden blir gällande även för det införlivade området. Under medeltiden kunde inkorporeringen också gälla anslagna inkomster till ett kloster eller biskopsstift som uppbars av ett prästboställe eller ett pastorat.

Finsk beskrivning

yhdistäminen, liittäminen

Asiakirja, jolla siihen asti itsenäinen valtio tai itsenäinen kirkollinen, kunnallinen, hallinnollinen tai oikeudellinen hallintoalue, liitetään toiseen niin, että jälkimmäisen yleisoikeudelliset olot muuttuvat vallitseviksi myös liitetyllä alueella.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 672. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .