Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärare vid ett generalstudiehus inom dominikan- eller franciskanorden. Generalstudiehusen var ofta inkorporerade i ett universitet, och i praktiken var lector principalis universitetsprofessor.

Finsk beskrivning

yliopettaja

dominikaani- tai fransiskaanijärjestön korkeakoulun professoria vastaava opettaja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 496.