Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel som under 1400-talet gavs åt en person som kvalificerat sig för undervisning inom en orden oberoende av om han var förordnad att ge sådan undervisning.

Finsk beskrivning

pyhän teologian opettaja

1400-luvulla ansioituneelle opettajalle annettu titteli

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 496.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

lector in sacra pagina