Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biträdande lektor vid katedral- och trivialskola eller annat högre läroverk (enligt skolstaterna 1729 en konlektor i varje skola).

Finsk beskrivning

ylemmän oppilaitoksen apulaisopettaja (katedraali- ja triviaalikoulut)

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 261.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

con-lect.

Se vidare