Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av fartygstransportör utfärdat dokument, fraktsedel, känd sedan 1600-talet, i vilken han intygar att han tagit emot godset och förbinder sig att överlämna det till ägaren i den hamn dit godset fraktas. Transportören förbinder sig i dokumentet att överlämna godset till ägaren av konossementsoriginalet. Konossement utfärdas vanligen efter lastningen och innehåller uppgifter om godset (vikt, mått, stycketal, förpackningssätt), (av)lastare, lastningshamn och fartyget (art, hemort, nationalitet, befälhavare) samt fraktkostnaden.

Finsk beskrivning

konossementti

Vuodesta 1661 lähtien käytössä ollut laivan kuljettajan eli rahdinkuljettajan laatima dokumentti, lastikuitti, jossa hän todistaa ottaneensa tavaran vastaan ja sitoutuu luovuttamaan sen omistajalle määräsatamassa. Konossementti valmistetaan tavallisesti lastauksen jälkeen tai valmis sellainen allekirjoitetaan lastauksen tapahduttua. Se sisältää tiedot rahdista (paino, mitta, kappalemäärä, pakkaustapa), lastaajasta, lastaussatamasta, aluksesta (tyyppi, kotisatama, kansallisuus, komentaja) sekä rahtikustannuksista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 650.

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/