Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lektor i vältalighet, fanns enligt ecklesiastikstaten 1729 endast vid Borgå gymnasium.

Finsk beskrivning

kaunopuheisuuden lehtori, kaunopuheisuuden opettaja

Porvoon kymnaasissa oli kaunopuheisuuden opettaja vuonna 1729.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 269.

Andra språk

Latin eloquentiæ lectore

Synonymer

eloq. lect.