Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för innehavaren av den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet.

Finsk beskrivning

kaunopuheisuuden ja politiikan (valtio-opin) professori

Johan Skytten perustama professuuri Uppsalan yliopistossa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 439. http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Latin eloquentiae et politices professores