Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den professor som leder en promotion.

Finsk beskrivning

promoottori, promootiota johtava professori

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sandberg, Arnold , Bland gotländska studenter i Uppsala i slutet av 1700-talet , Visby: Gotlands fornsal 1951 .

Andra språk

Inga termer på andra språk