Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för magister som efter 50 år på nytt deltar i en promotion.

Finsk beskrivning

riemumaisteri

Henkilö, joka on jo 50 vuotta aiemmin vihitty maisteriksi, vihitään uudelleen riemumaisteriksi.

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska riemumaisteri