Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skrivelse från en myndighetsperson till en annan, i vilken avsändaren hoppas på en välvillig eller skyndsam behandling av en fråga eller bistånd åt en viss person. Promotorial användes också om en skrivelse varigenom någon rekommenderades att få en viss befattning eller en bekräftelse av att en viss person blivit lovad en viss befattning av Kungl. Maj:t i riksdagen. Termen användes i detta fall särskilt om prästerliga befattningar.

Finsk beskrivning

virkavälityskirja, promotoriaali

Viranomaisen toiselle viranomaiselle kirjoittama kirjelmä, jossa toivotaan hyväntahtoista käsittelyä tiettyä asiaa tai tietyn henkilön anomusta koskien.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 278 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/